Vem är du

 

 

 1. Produkt eller tjänsteföretag? 
 2. Nystartad eller etablerad?  
 3. Internetbaserad eller fysisk försäljning? 
 4. Lokal eller global? 
 5. Stor eller liten exporterfarenhet? 
 6. Stora eller små resurser? 
 7. B2B eller B2C?
 8. System eller direktförsäljning? 
 9. Mogen eller växande marknad? 
 10. Privata eller statliga kunder? 
 11. Starkt beroende av regulatoriska krav?
 12. Kunskap eller produktorienterad?

Vad vill du göra

 

 

 1. Få fart på exportförsäljningen?
 2. Börja exportera? 
 3. Undersöka en ny marknad?
 4. Starta en ny marknad?
 5. Hitta en eller flera nya distributörer? 
 6. Utbilda och trimma distributörer?
 7. Sälja internationellt via digitala kanaler?
 8. Digitalt marknadsstöd till partners? 
 9. Bygga in exportkunskap i mitt bolag? 
 10. Rekrytera ny exportkompetens? 
 11. Utbilda och coacha exportsäljarna? 
 12. Temporär lösning för vakant position?

Varför hyra en exportchef

 1. Kompetens anpassad till dina krav
 2. < 50 anställda 50% exportsubvention
 3. Flexibla uppdragslösningar 
 4. Vi arbetar inne i din organisation
 5. Tillgång till vårt nätverk 
 6. Tillgång till våra specialister
 7. Tillgång till vår kunskapsdatabas
 8. Branschoberoende affärslogik
 9. Mycket kvalificerade Exportchefer 
 10. Vi bygger in kunskap i ditt bolag
 11. Fyller snabbt vakanta positioner
 12. Inga LAS kostnader 

HALVA KOSTNADEN BETALD!           TILLVÄXTVERKETS INTERNATIONALISERINGSCHECK

canstock2934105-salesbild-24-970x270

Har du en omsättning på minst 3 M och 2 – 49 anställda så hjälper vi dig med ansökan 

Case: Linbergs Industrifläkt, 27 anställda. 

Linbergs var väl etablerad på sin hemmamarknad och sökte en lösning för att starta export. I bolaget fanns ingen exporterfarenhet. Lindbergs hade sökt sig till olika organisationer för att få hjälp, men resultatet blev alltid en tidskrävande eller dyr punktinsats som inte ledde till någon konkret förändring. Man övervägde att anställa en exportchef men kostnaden var inte försvarbar. Lindbergs kontaktade Exportchefatthyra.

Exportchefatthyra  ordnade en interimschef som kom till bolaget två dagar i veckan och drev exportprojektet. Dessutom hjälpte Exportchefatthyra till att söka subventioner så att Lindbergs bara betalade 50 % av kostnaden av egna medel.

Efter 8 månader hade Linbergs Fläkt etablerat sig Norge och Finland med två nya distributörer och försäljningen började ta fart. Linbergs hade nu underlag att anställa en exportsäljare. Exportchefatthyra hjälpte till med rekryteringen och kunskap att driva marknadsutvecklingen vidare på egen hand

I Finland fick Lindbergs problem med sitt patent och Exportchefatthyra egen patentjurist löste frågan på ett kostnadseffektivt sätt.

Lindbergs faktiska kostnad för en kvalificerad Exportchef var lägre än vad företaget betalade sin receptionist under samma period. Efter 15 månader hade försäljningen ökat med 25 % och vinsten med 20%.  

Konsult

Vi arbetar som konsulter och tar uppdrag som kan avgränsas till specifika uppgifter. Till dessa uppdrag använder vi våra partners och  specialister  som tillsammans bidrar med den kunskap och kontakter som ditt uppdrag kräver.

 

Interim

Vi arbetar som interimsanställda. Till dessa uppdrag använder vi i första hand våra  partners. Om du söker en annan kravprofil rekryterar vi in personal enligt dina specifika önskemål.

Rekrytering

Vi arbetar som din rekryteringskonsult. Vi har till skillnad från allmän rekrytering en djup strategisk och praktisk förståelse för de utmaningar tjänsten kräver. Vi utgår från ett strategiskt perspektiv för att tillammans med dig sätta rätt kravprofil. Vi genomför search och assessment. Till vår hjälp har vi globala rekryteringsnätverk och HR konsulter med lång erfarenhet.


När gör vi nytta? 

Möjligheter

När du vill undersöka nya möjligheter. – Vi analyserar ditt företags internationella konkurrenskraft,  resurser och långsiktiga förutsättningar för en exportsatsning. Vi hjäper till med val av  taktiska och strategiska marknader, tar fram en affärsplan med handlingspunkter, tidshorisont och beräkning av den faktiska investeringen över tid.

Strategi

När du skall ta fram en exportstrategi. – Vi hittar rätt väg för att komma vidare. Vi analyserar marknaden, sätter upp finansiella kontrollpunkter, gör partnersökning, alternativt förvärvsanalyser. Vi utvärderar olika möjligheter för etablering. Vi besöker marknaden och använder våra internationella nätverk. För aktuell lokal information samarbetar vi med globala och lokala organisationer.

Etablering

När du vill komma in på marknaden. – Vi hjälper till att befästa ditt företags närvaro på marknaden. Vi skapar avtal som håller både juridiskt och affärsmässigt. De avgörande första “100 dagarna”  börjar och alla processer och informationsflöden skall falla på plats. Vi följer upp samarbetet och ser till att avgörande aktiviteter startar utan att tappa tempo.

Utveckling

När du vill bygga vidare och göra goda långsiktiga affärer.    – Vi ser till att ni är fullt uppdaterad. Vi analyserar marginaler och marknadspotential, skapar effektiv säljtid för dina produkter hos partners på den lokala marknaden. Vi hjälper till med “partnergallring” och nyetablering. Vi assisterar i förhandlingar skapar aktiviteter och underbyggda budgetar. På hemmaplan ser vi över organisationen och processerna, coachar och tillför kompetens. 


Vad gör vi? 

Säljteam
Kundfeedback
Resultatuppföljning
Coaching
Säljbudget
Säljaktiviteter
Utveckling

 

 

 Marknadsföring
Positionering
Segmentering
Marknadsanpassning
Produktpaketering
Content Marketing
Digitala Kanaler

Produkt
Lönsamhet
Leveranssäkring
Anpassning
IP strategi
Certifiering & Miljö
Tull & Frakt

 

Ledning
Strategi
Affärsplan
Marknadsplan
Budgetuppföljning
Lönsamhetsuppföljning

Klicka här

Se Filmen

Nätverk

Int Handelskammare
Business Sweden
EU Partnerservice
FN Inköpsorg
Lokala privata nätverk

 

Marknad
Marknadsval
Marknadspotential
Marknadutvärdering
Partnersökning

Leverantör
Sökning
Utvärdering
Avtal & Förhandling
Optimering & Utveckling

 

Partners
Lönsamhet
Partnerutvärdering
Etablering & Gallring 
Avtal & Förhandling
Mässor & Aktiviteter
Utveckling 

Externa styrkor Exportchefatthyra.se

“Plocka russinen ur kakan”

Vi samarbetar med organisationer som främjar export och tillhandahåller uppdaterad specifik information. Vi har själva arbetat i exportfrämjande organisationer och exportföretag. Vi vet hur ditt företag bäst skall dra nytta av dessa möjligheter och vad som kan omsättas i direkt affärsnytta för ditt bolags behov. Genom våra kontakter och kompetens ökar ni effektiviteten, kortar ner tidsperspektivet och sparar resurser. Gratis exportanalys eller boka möte

Interna styrkor Exportchefatthyra.se

“En lagkapten som gör mål “

Vi arbetar med ett nätverk av specialister inom olika områden som skapar förutsättningar att genomföra komplexa uppdrag. Som “lagkaptener” har vi förmånen att använda de bästa “spelarna” inom varje disciplin. Vi anpassar våra resurser till uppdragets art och dina förutsättningar.  Vi är snabbfotade, flexibla och sitter inte fast i strukturer eller ramverk som begränsar vårt handlingsutrymme. Internt har vi gedigen kunskap och lång erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid att leverera konstruktiva lösningar med kvalitativt innehåll. Läs mer på tjänster eller boka möte