60 SIDOR FULLA AV EXPORTTIPS OCH SPÄNNANDE FRAMGÅNGSEXEMPEL!

how-to-boost1

 

Vi ger dig e-boken utan kostnad!   Ladda ner den nu!

bestall

E-boken är på svenska och skriven av våra samarbetspartners Tomas Carlson & Markus Jonsson från ITM stiftelsen. Du får E-boken i gåva av Exportchefatthyra!

“Ett sinnrikt nytt och konkret sätt utifrån kända och verkliga exempel istället för enbart akademiska teorier. Boken rekommenderas å det varmaste till alla som har intresse av att utveckla sina internationella affärer”

Hasse Karlsson President and Founder of Exportstiftelsen ITM World Wide Foundation.

 

30 % rabatt på den SVENSKA inbundna upplagan!

Boken är skriven av våra samarbetspartners Tomas Carlson & Markus Jonsson från ITM stiftelsen. Rek marknadspris 245 Kr ink moms.  Du får 30 % rabatt på den inbundna upplagan genom Exportchefatthyra. Pris: 160 sek+moms 6% och porto.

img_1970vit

“60 sidor inspirationsbok med 60 sidor för eget arbete i form av idéer, reflektioner med mera, kopplat till den egna befintliga eller planerade exporten. Ett sinnrikt nytt och konkret sätt utifrån kända och verkliga exempel istället för enbart akademiska teorier. Boken rekommenderas å det varmaste till alla som har intresse av att utveckla sina internationella affärer”  

Hasse Karlsson President and Founder of Exportstiftelsen ITM World Wide Foundation. 

Beställ här!!

  Jag konfirmerar min beställning av boken ” How to expand your international business in 60 min” på svenska. Jag förbinder mig att betala 160 sek + moms 6% + portokostnad/bok.

 • Jag beställer följande antal svenska böcker:

 • E-post

  För och efternamn

 • Vänligen lämna fullständiga adressuppgifter

 

Spamfilter

 • Logged in as olle.hasslof. Verification not required.

 

30% discount on the ENGLISH hardcover edition!

The book is written by our partners Tomas Carlson & Markus Jonsson from ITM Foundation. Recommended market price is 245 Sek. You get 30% discount on the hardcover edition by Exportchefatthyra. Price: 160 Sek + VAT 6% and postage

img_1970vit

“60-page inspirational book with 60 pages of own work in the form of ideas, reflections and more, linked to your existing or planned exports. An ingenious new and concrete way from known and real examples instead of merely academic theories. The book is recommended warmly to all who have an interest in developing their international business “

Hasse Karlsson President and Founder of Exportstiftelsen ITM World Wide Foundation. 

Order here!!

  I confirm my order of the book “How to expand your international business in 60 minutes” in English. I undertake to pay 160 SEK + VAT 6% + postage / book.

 • I order the following number of English books:

 • Email

  First and last name

 • Please provide full address

 

Spamfilter

 • Logged in as olle.hasslof. Verification not required.