1. Digital utvärdering – Vi testar företagets och dina kunders digitala mognad samt hur väl ditt budskap når sina mottagare via internet
  2. Digital strategi – Vi hjälper dig att bygga en digital strategi som är i harmoni med dina övriga affärsmål på marknaden och för verksamheten som helhet.
  1. Anpassning och val av digitala verktyg – Vi väljer ut och anpassar verktyg, kanaler och budskap efter målmarknader och målgrupp.
  2. Digital integration – Vi integrerar digitala marknadsverktyg med din befintliga IT miljö och implementerar processer för optimal sälj och marknadseffektivitet.

VAD ÄR GLOBAL DIGITAL MARKNADSFÖRING?

Den digitala transformationen har redan skett, nu är det dags för alla företag att på riktigt dra nytta av de möjligheter som ges i alla digitala kanaler. Genombrott inom tekniken har under de senaste åren skapat fantastiska möjligheter att kommunicera sitt budskap för all världens företag men få har lyckats använda digitala kanalers fulla potential.

EFTERSTRÄVA DIGITAL SYMBIOS

Integrera digitala teknologier, kanaler och verktyg i ditt operativa internationaliseringsarbete. Hantera inte digitala frågor separat. Sätt mål i digitala försäljningskanaler, såväl för säljare som för distributörer. Använd digitala kanaler i marknadsföringsinsatserna. Utnyttja web och bakomliggande IT-system i för att automatisera i kundbearbetning och leadgenerering. Genom att arbeta integrerat med digitala frågor i den ordinarie internationella verksamheten ökar sannolikheten för symbiotiska effekter i det internationella marknadsförings och försäljningsarbetet där 1+1>2

UTVECKLA INTERNATIONELL AFFÄRSMODELL DIGITALT

Utmana dina befintliga affärsmodeller och expansionsplaner för att se vad ett digitalt arbetssätt kan skapa för nya affärmöjligheter på internationella marknader. Finns det onödiga steg i värdekedjan? Kan digital bearbetning och en utvecklad affärsmodell möjliggöra etablering på nya marknader eller till nya kunder, som inte kan bearbetas med befintlig direktförsäljning, agenter eller distributörer? Kan dina produkter eller tjänster anpassas och erbjudas digitalt till nya kundgrupper eller nya marknader? Med en relevant digitalt anpassad internationell affärsmodell kan du få möjligheter att driva ytterligare intäkter och lönsamhet på befintliga och nya marknader.

ANVÄND ”BIG DATA”

Ge dig in i den digitala analysens värld av möjligheter. Skaffa en digital bild av hur dina internationella kunder och målgrupper beter sig. Vad vill de ha, och hur vill de ha det? På vilket sätt vill kunder på olika marknader bli bemötta i olika faser av marknadsföring, försäljning och leverans? Kan du automatisera för kontinuerlig analys och anpassning, och kan du agera direkt på din analys genom arbetssätt såsom marketing automation? Med kontinuerlig digital analys och användning av big data kan ditt bemötande av kunderna bli mer relevant på dina internationella marknader.

HUR GÅR DET TILL?

Digital kommunikation och marknadsföring är mer omfattande än metoder och verktyg och bör istället ses som en utgångspunkt för att formulera företagets strategier. Först då kan betydande potentialerna för digital marknadsföring realiseras. Digitala marknadsföringen behöver därför kopplas ihop med företagets övergripande affärsområdes- och marknadsföringsstrategier, affärsutveckling och övriga verksamhet. Vidare kräver en framgångsrik implementering av digital marknadsföring ett nytänkande kring hur marknadsföringen utformas.

GÖR DIGITAL HEMLÄXA

Kartlägg digitala förutsättningar för din internationella affär. Hur digitalt mogna är dina nuvarande marknader och de marknader du har etableringsplaner för? Vilken utvecklingshastighet gäller för marknaderna? Glöm inte titta på hur dina konkurrenter arbetar digitalt på marknaderna. Fokusera inte bara teknologi, utan se till att ta med skillnader i digitalt beteende på marknaderna. Rätt ton i kultur, språk och preferenser kan vara avgörande för framgång. Med en faktaorienterad tydlig bild av ditt företags internationella digitala förutsättningar, kan du utveckla relevant digitalt arbetssätt inom marknadsföring- och försäljning på dina marknader.

ARBETA MED FLERA KANALER

Inkludera digitala kanaler i det analoga arbetet. Komplettera det personliga mötet med digitala verktyg för att effektivisera och förstärka den personliga bearbetningen. Utnyttja sociala media för stödjande marknadsföring inför kampanjer och personliga möten. Det personliga mötet är och kommer fortsätta vara kritiskt på många internationella marknader för att bygga kundrelation med de viktigaste kunderna, men arbete med kompletterande digitala kanaler har potential att effektivisera och korta ledtider både på ditt egna företag och för kundens företag.

FÖLJ KARTAN NEDAN SOM VISAR HUR DU BYGGER DIGITALA KANALER

Digital-Marketing-Roadmap-Exportchefatthyra.se

VI KAN KOMBINERA INTERNATIONELLA AFFÄRER OCH DIGITAL MARKNADSFÖRING

KOM IGÅNG
Vi hjälper till att utforma en digital strategi och sätta upp de verktyg som motsvarar ditt företags behov.
ANPASSNING
Vi anpassar kommunikationen till dina internationella marknader och hittar rätt digitala kanaler.
UTBILDNING
Vi utbildar er både strategiskt och praktiskt så att ni själva kan arbeta med digital marknadsföring för att öka försäljning och stärka marknadsandelar utanför Sverige.

HÄR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS

Lämna gärna utförlig information så kan vi hjälpa dig snabbare, har du bråttom räcker det med e-post. Har du frågor, ring 0709-262623.

  • Vi arbetar med följande digitala kanaler

  • Vi är intresserade av

  • Meddelande

 

Spamfilter

  • Logged in as olle.hasslof. Verification not required.

HALVA KOSTNADEN BETALD! 

canstock2934105-sales

Har du en omsättning på minst
3 M och 2-49 anställda?

Vi hjälper dig med ansökan

 Vi maximerar din exportförsäljning genom digitala kanaler! 

Genom att använda en “digital  Lanchester´s strategi”  ökar vi din konkurrerensförmåga på exportmarknader där redan etablerade spelare dominerar eller där du vill ta marknadsandelar.

bild04-kopia

Så här går det till: Ju fler digitala kontaktpunkter du har med dina kunder på den lokala exportmarknaden ju större är sannolikheten att de skall köpa dina produkter/tjänster. Vi anpassar digital media till lokala förutsättningar, avgränsar målgruppen till rätt segment och geografiskt område. Vi styr alla kundkontakter till din lokala distributör eller partner.

Resultat: Du får bättre kontroll på marknaden. Du får bättre konkurrenskraft i slaget om den bästa partnern. Du ökar försäljningen till din partner och därigenom till dig.