• DUKTIGA SÄLJARE SKAPAR BRA FÖRSÄLJNING

    SMART LEDNING SKAPAR GOD LÖNSAMHET

  1. 1
  1. Lönsamhetsanalys – Vi gör en strikt rangordning av vilka kunder/ marknader / produkter som genererar lönsamhet och bidrar till bolagets resultat.
  2. Kundfokusoptimering – Vi optimerar kundnytta i företagets alla kommunikationskanaler och säljbudskap.
  3. Säljstödsanalys – Vi analyserar hur effektiv säljorganisationens nyttjar CRM systemet och  leadgenerering samt föreslår lämpliga åtgärder till förbättring.
  1. Kundanpassad säljprocess –  Vi effektiviserar säljprocessen, implementerar konsultativ försäljning och ökar avslutsfrekvensen.
  2. Eftermarknadseffektivitet – Vi analyserar  kundsupport, informations och utbildningsmaterial, möjligheten till merförsäljning och mäter kundnöjdhet.
  3. Utvärdering av utbildningsbehovet – Vi genomför tester och behovsanalys av utbildningsbehovet samt föreslår individspecifk kompetenshöjning.
FÖRÄNDRINGSTEMPOT I VÄRLDEN ÖKAR

I en informationstransparent omvärld där geografiskt komparativa fördelar minskar och den globala konkurrensen ökar ställs höga krav på ditt företag. Det gäller att säkra en långsiktigt god lönsamhet genom att arbeta smart och optimera befintliga resurser, använda effektiva processer och nyttja tillgänglig teknik för att möta en värld som förändras snabbare än någonsin tidigare. Vi hjäper dig att trimma ditt företag att ligga i framkant och möta exportförsäljning 2.0 !

Lönsamhetsfokus

Vilka marknader/partners/produkter/tjänster är mest lönsamma och varför? Vilka kombinationer är optimala? Hur överblickar vi den verkliga kostnaden för olika exportmarknader? På vilka marknader skall vi investera och hur lång blir förväntad pay back?

Kundnytta

Kundnytta eller produktfokus? Används flera kanaler för att nå marknaden? Är kommunikationen med marknaden anpassad efter och riktade till olika kulturer/marknader? Finns det ett system för “business intelligence”? Hur genereras nya leads? Tillämpas konsultativt försäljning?

Säljstöd

Används CRM system eller annat säljstöd? Kan säljstöd användas effektivare? Är säljstödet kopplat till automatiserad lead genrering? Finns standardiserade processer för användning av säljstödet? Finns det mätbara mål för olika aktiviter? Vem “äger” ansvaret för CRM i organisationen?

Kundanpassad säljprocess

Hur köper kunderna? Vilka är de rätta stegen mot avslut? Vilka aktiviteter skall genomföras? Vem är involverad i varje steg? Vilka verktyg används i de olika stegen? Används “Best Practice”? Finns det en koppling mellan säljprocessen och digitala marknadsföring?

Eftermarknad

Hur effektiv är kundsupporten? Vad kostar en ny kund? Hur kan vi bli tydligare och skapa bättre service och uppföljning mot befintliga kunder? Är informationsmaterial och utbildningspaket anpassad till olika markader och kulturer? Hur skapas merförsäljning? Hur mäts kundnöjdhet?

Utveckla din säljstyrka

Hur vidareutvecklas dina säljare? Kontinuerlig fortbildning? “On the job training” eller korta utbildningsinsatser? Finns rätt kompetens och är den på rätt plats? Motivation och arbetsglädje? Nya utmaningar?


VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA LÖNSAMMARE EXPORTFÖRSÄLJNING

Lämna gärna utförlig information så kan vi hjälpa dig snabbare, har du bråttom räcker det med E-post. Har du frågor, ring 0709-262623.

Exporterfarenhet

Antal säljare i företaget

Vi arbetar med

Meddelande

Spamfilter

  • Logged in as olle.hasslof. Verification not required.

Vi bjuder på en kartläggning av din potentiella säljkapacitet!

Framgångsrika kundmöten

Vi träffas under 1-2 h och går igenom ditt företags säljsystem och lönsamhetsfokus
Vi återkommer med en sammanställning av potentiellt outnyttjad kapacitet