Våra interimslösningar

veckomodell

Vi arbetar i ditt företag under vissa dagar i veckan tills projektet är klart. Detta kan tex vara varje måndag och torsdag så att personalen vet när vi är tillgängliga. På detta sätt kan möten bokas och uppföljningar och andra uppgifter göras regelbundet. Under övrig tid är vi tillgängliga vid behov. Jag vill bli kontaktad 

Vikariemodellen

Vi arbetar fulltid och ersätter en frånvarande  medarbetare  eller positionen i avvaktan på en eventuell nyrekrytering. Detta är ett klassikt interimsuppdrag då vi fyller samtliga sysslor för en exportchef under den aktuella perioden. Jag vill bli kontaktad 

Drawing(1)

Vi genomför search och assesment. Kanditaten arbetar som interim i din organisation under en gemensamt överenskommen period. Efter utvärdering övergår uthyrningen till anställning. Jag vill bli kontaktad

Våra projektlösningar

Börja Exportera

Denna tjänst passar när ni skall starta en exportsatsning. Ni kanske har vissa kontakter men är dessa rätt?  Vilken marknad är bäst? Distributörer, agenter eller eget bolag? Vad kommer det att kosta? Vad måste vi känna till?  Vilka hinder finns på vägen? Hur stor är potentialen för mina produkter?  Hur får vi en säker betalning?  Jag vill veta mer 

Nya marknader

Exportförsäljning är etablerad men det dags att starta fler marknader. Ni vill ha en professionell bedömning och effektiv process för att hitta er bästa partner. Kanske en marknad utanför Europa som kan vara svår att få grepp om. Hur stor är potentialen?  Vilka regler gäller?  Jag vill vet mer

Trimma marknader

Exporten är väl etablerad men vissa marknader halkar efter och tappar fart. Majoriteten av försäljningen ligger på ett fåtal marknader. Försäljningen drar stora resurser och resultatet behöver förbättras. Ni vill ha full kontroll på förändringar i marknaden och utnyttja den faktiska potentialen. Jag vill veta mer 

Projektledare

Ni har många bollar i luften och vissa hinns inte med i den dagliga verksamheten. Du vill ha hjälp att organisera en mässa, att understödja förhandlingar och avtal, skapa en internationell kommunikationsplattform, göra en underbyggd marknadsplan. Jag vill veta mer

Våra specialisttjänster

Leverantörer

Det råder en kamp om marginalerna på marknaden rätt leverantör är allt viktigare för att hänga med i den globala konkurrensen. Hur hittar vi nya som är bättre? Hur garanterar vi leverans och kvalité? Vilka volymer kontra priser och lokala kontroller kan vi förvänta oss?  Hur förhandlar vi smartast? Jag vill veta mer

Strategisk rådgivning

Att att ta in extern kompetens som rådgivare i ledningsgruppen eller styrelsen ger fler infallsvinklar och bättre beslutsunderlag. Internationella beslut har stora konsekvenser för verksamheten och det är viktigt att de blir rätt från början. Jag vill veta mer

 

Avtal

 

För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. Våra jurister är specialiserade på internationell handel och har globala nätverk som gör att du kan känna dig trygg oavsett var du väljer att göra affärer.  Jag vill veta mer

Digitala kanaler

Du vill sälja era tjänster eller produkter via internet och lanseringen skall ske internationellt. Ni är etablerade på flera marknader men söker en digital strategi för att effektivast nå marknaden via sociala medier och webbverktyg. Jag vill veta mer

IP analys

Vår grundinställning är att IP-frågor handlar om skydd av nuvarande och framtida affärer, d.v.s. inte enbart skydd av en teknik eller uppfinning för dess egen skull. Jag vill veta mer

Säljträning

Forskningen visar entydigt att försäljningsresultaten förbättras framförallt genom beteendeförändring och förståelse av kundens behov. När det ska förhandlas behövs en genomtänkt strategi. Att agera på en internationell marknad ställer höga krav på dig för att lyckas. Jag vill veta mer