1. Marknadstest – En indikation från marknaden
 2. Marknadsundersökning – En kartläggning av marknaden
 3. Partnersökning – Vi hittar din nya affärspartner/distributör
 4. Besöksprogram – Besöksresa för att träffa potentiella partners mfl. 
 1. 360° bakgrundsanalys – Vi håller koll på dina affärspartners 
 2. Kundbesök – Vi gör kundbesök för din räkning 
 3. Säljrepresentation – Vi säljer för dig under uppbyggnadsskedet  
 4. Lokala projekt – Vi genomför dina uppdrag på den lokala marknaden 

HUR VI HJÄLPER DIG IN PÅ NYA MARKNADER

68 partners i 53 länder

Market entry konsulter med specialister i olika branscher och lokal supportstab

Lång erfarenhet, lokal anknytning, väl utvecklade nätverk i näringslivet

Kvalitetssäkrade genom partner & uppdragsavtal samt detaljerade leveransinstruktioner

Förberedelser 

 1. Vi bjuder på en exportanalys som undersöker dina förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
 2. Vid behov hjälper vi dig med affärsutveckling.
 3. Du får en egen exportchef som projektledare och våra specialister inom olika områden som kan göra viktiga punktinsatser för att trimma ditt företag inför en ny exportsatsning.

Marknadsinfo 

 1. Tillsammans förbereder och definierar vi ditt behov. 
 2. Våra globala partners gör undersökningar eller reser vår exportchef till marknaden beroende på uppdragets omfattning.    
 3. Tillsammans utvärderar vi löpande och analyserar slutresultatet. 

Etablering 

 1. Vi organiserar en besöksresa till marknaden för att träffa potentiella partners mfl. 
 2. Vi hjälper till på plats med bakgrundscheck, lokala projekt, säljrepresentation, kundbesök etc.
 3. Vi stödjer på hemmaplan för att starta upp din nya marknad.

 

MARKNADSINFORMATION

MARKNADSTEST

Se översikt

marknadstest-smal

Detta är ett utmärkt instrument när du vill prova om din produkt eller tjänst har en möjlighet på den nya marknaden. Det ger en första indikation på om du skall fortsätta eller överväga att gå in på en annan marknad. Det kan även vara en anledning till göra justeringar av produkten eller tjänsten på hemmaplan för att bli mer intressant för export. 

PARTNERSÖKNING

Se översikt

partnersokning-smal

Vi hjälper dig att hitta rätt partner dvs; distributör, agent, franchisetagare, kunder etc. Partners skall väljas utifrån marknadsförutsättningar och inte genom personliga kontakter eller tillfälliga möten på mässor etc. Tänk på vilka resurser du lägger på att anställa ny personal och hur viktigt det är att det blir rätt!

När det gäller en distributör, agent etc så är det ännu viktigare. De representerar ditt företag i ett helt land eller region.  Vi short-listar flera intressanta alternativ, vilket ger en god förhandlingssits och hjälper dig att attrahera de partners på marknaden som är mest intressanta.

MARKNADSUNDERSÖKNING

Se översikt

marknadsundersokning-smal

Genom att göra en fullständig analys av marknadsförutsättningarna för just din produkt eller tjänst slipper du obehagliga överraskningar och dyra felsatsningar. Erfarenhet  visar att investering i en professionell kartläggning av marknaden betalar sig många gånger om,  både i tid och kapital.

Detta skapar förutsättningar för att du skall kunna agera strategiskt, vilket är bland det viktigaste för att nå framgång och optimera dina tillgängliga resurser. 

360 ° BAKGRUNDSANALYS

Se översikt

bakgrundscheck-smal

Det kan vara knivigt att veta vem eller vilka personer som egentligen äger eller representerar ett företag på en främmande marknad. För att undvika sol och vårare hjälper vi till att kontrollera ägarförhållanden, betalningsanmärkningar, obetalda skulder, obestånd, konkurser,  kriminella anmärkningar, renommé bland andra leverantörer och kunder samt övriga intressanta uppgifter. Detta görs diskret utan någon koppling till dig som uppdragsgivare.

 

 

ETABLERING

KUNDBESÖK

Se överskit

kundbesok2

Under vissa förutsättningar kan det vara en idé att göra indirekta kundbesök till intressanta kunder på en ny marknad. Antingen identifierar ni kunden eller kan vi hjälpa till att hitta den. Detta fungerar bäst om marknaden är relativt liten och ni redan har en färdig intrimmad export produkt/tjänst som säljer  på liknande marknader. Vi hjälper till att genomföra kundbesöket på plats och rapporterar tillbaka feedback från mötet. Detta sparar dig både restid och pengar.

 

BESÖKSPROGRAM

Se översikt

besoksresa

När du vill besöka en ny marknad för att skapa dig en uppfattning om förutsättningarna för dina produkter/tjänster hjäper vi dig att få ut så mycket som möjligt av ditt besök. Vi organiserar möte med intressanta företag, organisationer, mässor, statliga organ etc. Vi anordnar matchmaking events, seminarier,  tolkar, översättning av dokument och praktiska resedetaljer. Luta dig tillbaka och fokusera
på affären, resten är klart när du kommer fram.

SÄLJREPRESENTATION

Se översikt

temporar-saljrep-small

När du vill utveckla en ny marknad gradvis och pröva dig fram är säljrepresentation något för dig. Detta passar väl för enklare produkter med starka konkurrensfördelar. Vi startar med en marknadscheck, visar sig denna vara positiv kan vi åta oss uppdraget exempelvis mot en mindre fast avgift i kombination med provision. Vi provsäljer dina produkter på marknaden och etablerar nya kunder. I ett längre perspektiv hjälper vi dig att hitta en professionell partner på marknaden. 

LOKALA PROJEKT

Se översikt

projekt-smal

Vi genomför uppdrag på marknaden som täcker ditt specifika behov. I dessa fall går vi tillsammans igenom uppdragets innehåll och undersöker möjligheterna för oss att genomföra projektet på plats. Exempel på denna typ av uppdrag kan vara att identifiera ett företag för uppköp,  registrera ett nytt företag, söka olika tillstånd kopplade till verksamheten, ta reda på specifika regulatoriska krav, etc 

HÄR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS

 

Lämna gärna utförlig information så kan vi hjälpa dig snabbare, har du bråttom räcker det med e-mail. Har du frågor, ring 0709-262623.

 • Mitt projekt

 • Jag är intresserad av följande tjänster

 • Mitt företag

 • Meddelande

 

Spamfilter

 • Logged in as olle.hasslof. Verification not required.

Du kan få halva kostnaden betald!

canstock2934105-sales
Har du en omsättning på minst 3 miljoner
och mellan 2-49 anställda?

Vi hjälper dig med ansökan