•  

   

  INTERNATIONELL SÄLJUTBILDNING

 1. 1


 Program för internationella säljare  

 1.    Framgångsrik Exportsäljare 
 2.    Impact säljträning 
 3.    Genvägen till nya marknader 
 4.    Säljträna dina distributörer

 Program för internationella säljchefer

 1.    Leda & strukturera Exportförsäljning 
 2.    Internationell expansionsstrategi 
 3.    Behovsbaserat chefstöd och coaching

Specifika utbildningsmoduler

 1.    Lönsamma förhandlingar
 2.    Slagkraftiga presentationer
 3.    Framgångsrika kundmöten

Garuda Partner

ICF

promote_logo

 Program för internationella säljare – Individanpassad utbildning & coaching 

Framgångsrik Exportsäljare

Bli ett internationellt säljproffsMER INFO

Målgrupp: Blivande Exportsäljare, Erfarna Exportsäljare.
Programform: Individbaserad eller mindre grupper.
Upplägg: 6 – 8 månader – 8 * halvdagar för grupp / 8 * 2h pass för individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll:
Säljprocessens kritiska skeden, Strategiska risker och långsiktig lönsamhet, 100 första dagarna på en ny marknad, Utveckla plan B, Att byta distributör och varför, “Streetsmart” ett måste för att lyckas, Internationella förhandlingar och säljsamtal.

Impact Sälj

Sälj mer på mässor och kampanjerMER INFO

Målgrupp: Exportsäljare och övrig säljpersonal
Programform: Individbaserad eller grupper.
Upplägg: 1- 3 månader – 3 * halvdagar för grupp / 3 * 2h pass för individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Förberedelser inför en mässa eller kampanj, effektivisera kundmöten och skapa resultat, Genomför framgångsrik uppföljning, Mät värdet av gjorda insatser, Säljträning på plats.


Genväg Till Nya Marknader

Minska risker och öka intäkterMER INFO

Målgrupp: Exportsäljare
Programform: Individbaserad eller mindre grupper.
Upplägg: 3- 6 månader – 5 * halvdagar för grupp / 5 * 2h pass för individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Att identifiera rätt marknad, Hitta en ny partner, Identifiera strategiska och formella möjligheter och hinder,  Etablera nya distributörer och partners, Etablera market makers och skapa förtroende,  
Bygg en marknadsplan. 

Säljträna Dina Distributörer

Ökad konkurrenskraftMER INFO

Målgrupp: Exportsäljare
Programform: Individbaserad eller mindre grupper.
Upplägg: 2 – 4 månader – 4 * halvdagar för grupp / 4 * 2h pass för individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Att skapa säljutrymme hos dina distributörer, Din anpassade säljprocess, Förbättring och effektivisering, Att presentera så att alla förstår, Uppföljning och feedback viktiga verktyg, “Train the trainer”. 

 Inlärningsmetoder

Tester – Workshops – Coaching – På jobbet träning – Webinarie – Telefonsupport- Simuleringar – Webforum för deltagare (Lär ifrån varandra) – Företagsspel – Gruppövningar och praktikfall – Hemläxor

Kursupplägg

Vi arbetar med individanpassade företagsutbildningar som möter dina behov.  Utbildningen sker på ditt företag i våra utbildningslokaler och genom online uppkoppling. Vi stödjer dig hela vägen och fokuserar på de resultat som du kan uppnå genom att applicera nya kunskaper och beteendemönster. 

Erfarenhet och Certifieringar

Vi arbetar med certifierade verktyg för tester och coaching. Vi hämtar våra kunskaper från lång erfarenhet av internationellt näringsliv och våra år som konsulter på flera av Sveriges mest välrenommerade utbildning och konsultföretag. Mercuri International, Exportrådet, IHM Business School, Business Sweden mfl.

 Program för internationella säljchefer – Individanpassad utbildning & coaching 

Leda Exportförsäljning

Bygg ditt eget Dream TeamMER INFO

Målgrupp: Blivande Exportchef,  Internationell sälj och marknadschef
Programform: Individbaserad eller mindre grupper.
Upplägg: 8 -12 månader – 8 * heldagar för grupp / 8 * 4h pass för individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Marknadsplaneringsprocessen, kundplattformstänkande,  Sälj och affärsplaneringsmodellen, Att sätta mål, Förändringsarbete i internationell miljö, Analys av säljarens kompetens, Motivation, Situationsanpassat ledarskap, Internationell konkurrenskraft i sälj och marknadsarbete, Att utnyttja digitala kanaler för internationell expansion. 

Internationell Expansionsstrategi

Expandera med förnuft och styrkaMER INFO

Målgrupp: Export, sälj marknadschef samt företagets Vd & ledningsgrupp
Programform: Individbaserad eller grupper.
Upplägg: 1- 3 månader – 4 * halvdagar för grupp / 4 * 2,5 h pass för individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Nulägesanalys, Varför Export, Affärsidé Export, Marknadsval, Etablering, Beslutsunderlag, Utveckla marknaden. 


Chefstöd & Affärscoaching

Skapar energi och handlingskraftMER INFO

Målgrupp: Exportchef, Internationell sälj och marknadschef & Vd
Programform: Individbaserad
Upplägg: Efter behov 
Inlärningsmetod: Personliga möten eller via tel/internet

Exempel på kursinnehåll: Professionell affärsrådgivning och coaching för att uppnå personliga och verksamhetsorienterade strategiska och taktiska mål.  

 Inlärningsmetoder

Tester – Workshops – Coaching – På jobbet träning – Webinarie – Telefonsupport- Simuleringar – Webforum för deltagare (Lär ifrån varandra) – Företagsspel – Gruppövningar och praktikfall – Hemläxor

Kursupplägg

Vi arbetar med individanpassade företagsutbildningar som möter dina behov.  Utbildningen sker på ditt företag i våra utbildningslokaler och genom online uppkoppling. Vi stödjer dig hela vägen och fokuserar på de resultat som du kan uppnå genom att applicera nya kunskaper och beteendemönster. 

Erfarenhet och Certifieringar

Vi arbetar med certifierade verktyg för tester och coaching. Vi hämtar våra kunskaper från lång erfarenhet av internationellt näringsliv och våra år som konsulter på flera av Sveriges mest välrenommerade utbildning och konsultföretag. Mercuri International, Exportrådet, IHM Business School, Business Sweden mfl.

  Specifika Utbildningsmoduler – Individanpassad utbildning & coaching 

Lönsamma Förhandlingar

Bli en långsiktig vinnareMER INFO

Målgrupp: Exportsäljare och internationell säljpersonal 
Programform: Individbaserad eller i grupp
Upplägg: 2 heldagar i grupp / 2 * 4 h pass per individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Förhandlingsprocessen, Förberedelsefasen , Hur du etablerar en förhandlingsstrategi, Kulturella skillnader i förhandlings- och kommunikationssammanhang, Hur du agerar och vad du bör tänka på i ”Teamförhandlingar”,  Utspel, Slutförhandling, Skapa förankring och engagemang i överenskommelsen.


Slagkraftiga Presentationer

Ditt budskap är nyckeln till framgångMER INFO

Målgrupp: Exportsäljare och internationell säljpersonal
Programform: Individbaserad eller i grupp
Upplägg: 2 heldagar i grupp / 2 * 4 h pass per individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching
Exempel på kursinnehåll: Grunden i alla presentationer, Fånga lyssnarnas uppmärksamhet, Retorik, Kroppsspråk, Undvik “Death by PowerPoint”, Nervositet, Spegling, Att förbereda presentationer,  Berättelser,  Möjlighet till videoinspelning, Hur skapar vi minnen, Röst. Kulturella likheter, skillnader och “Big – No No”.

Framgångsrika Kundmöten

Öka lönsamheten per besökMER INFO

Målgrupp: Exportsäljare och internationell säljpersonal
Programform: Individbaserad eller i grupp
Upplägg: 2 heldagar i grupp / 2 * 4 h pass per individ
Inlärningsmetod: Blended learning & Coaching

Exempel på kursinnehåll: Säljbeteende vid kundbesök. Förbered kundmötet, Lämpligt beteende, Frågeteknik, Behovsanalys, Demonstrationsteknik, Avslutsteknik, Invändningar. Kulturella skillnader och “Big No No”

 Inlärningsmetoder

Tester – Workshops – Coaching – På jobbet träning – Webinarie – Telefonsupport- Simuleringar – Webforum för deltagare (Lär ifrån varandra) – Företagsspel – Gruppövningar och praktikfall – Hemläxor

Kursupplägg

Vi arbetar med individanpassade företagsutbildningar som möter dina behov.  Utbildningen sker på ditt företag i våra utbildningslokaler och genom online uppkoppling. Vi stödjer dig hela vägen och fokuserar på de resultat som du kan uppnå genom att applicera nya kunskaper och beteendemönster. 

Erfarenhet och Certifieringar

Vi arbetar med certifierade verktyg för tester och coaching. Vi hämtar våra kunskaper från lång erfarenhet av internationellt näringsliv och våra år som konsulter på flera av Sveriges mest välrenommerade utbildning och konsultföretag. Mercuri International, Exportrådet, IHM Business School, Business Sweden mfl.

Lämna gärna utförlig information så kan vi hjälpa dig snabbare, har du bråttom räcker det med E-post. Har du frågor, ring 0709-262623.

 • Jag är intresserad av


 • Meddelande


 

Spamfilter

 • Logged in as olle.hasslof. Verification not required.

 

Våra partners

Garuda Partner

Guarda har under  20 års tid försett den svenska och europeiska marknaden med kvalitetssäkrade analysverktyg inom Human Resource-området. Vi använder Garudas verktyg för att hjälpa dig till bättre resultat.

promote_logo

Promote är en IT plattform för kunskapsöverföring och effektivt lärande. Promote hjälper din organisation att genom förvärvad kunskap och beteendeförändring skapa resultat

ICF

International Coach Federation, ICF är det världsledande globala branschorganet för professionella coacher. Vi är medlemmar i ICF och har ackrediterad Coachutbildning.