1. Vägen till exportmarknaden  – En komplett affärsutvecklingsprocess för företag som vill börja exportera eller förbättra sin befintliga export. 
 2. Internationell affärsplan – Vi bygger en grundlig internationell affärsplan för att starta eller utvärdera befintlig export i ditt företag. 
 1. Exportrådgivning – Vi agerar rådgivare till dig, din ledningsgrupp eller styrelse. Vi genomför även internationell affärscoaching för säljare, chefer och vd. 
 2. Internationellt projektsamarbete – Vi investerar i internationella marknadsexpansionsprojekt genom att erbjuda våra tjänster mot delägarskap  eller optioner. 

Vägen till exportmarknaden

Välkommen till vår kompletta exportuvecklingsprocess.  
Vi tar dig hela vägen från idé till färdig affär. 

 1. Internationell affärsplan & vägledning
 2. Internationell säljcoaching
 3. Global digital marknadsföring
 4. Avtalshjälp & IP strategi 
 5. Exportfinansiering & säkra betalningar
 6. Exportteknik & tullfrågor
 7. Marknadsundersökning
 8. Partnersökning
 9. Etableringshjälp & Marknadsplan
 10. Tillgång till personlig coach/exportchef och våra specialister.

Målgrupp
Företag från 3 M i omsättning och/eller min 3 anställda, med ambition att starta eller förbättra exportförsäljning. Vi anpassar processen efter ditt bolags behov och förutsättningar. Detta innebär att vi tillsammans definierar vilka av stegen som passar ditt syfte. 

Målet
Ditt företag kommer efter avslutat process att ha en färdig affärsplan för export. Ledningen i företaget får god insikt i hur exportprocessen går till. Med stor sannolikhet har ni hittat en eller flera exportmarknader att utveckla samt partners att bygga försäljningsframgångar med. 

Processen
Workshops i grupp hålls med 5-10 icke konkurrerande företag per möte som kompletterar varandra och ger intressant dynamik i processen. Det går även att välja individuella workshops med endast ditt företag. I varje workshop deltar berörda parter i din ledningsgruppen  Vi varvar workshops, coaching och handfast affärsrådgivning. Hela processen tar ca 8 – 16 månader beroende på individuella behov. Du träffar oss i 8 workshops och på 12 individuella möten. 

VILL DU VETA MER OM DETALJERNA OCH HUR DET GÅR TILL

Hör av dig till våra affärsutvecklare

Vägen till marknadenAffärsutveckling


Internationell affärsutveckling

BP

Internationell affärsplan 

Vi kartlägger potentialen att utöka din verksamheten internationellt. Den internationella affärsplanen är ett bra underlag för exportfinansiering och för potentiella investerare. Den bygger in exportkunskap hos bolagets ledning och ger en färdig strategi för företagets vidare exportexpansion.

 1. Affärsidé
 2. Nulägesanalys
 3. Utvärdering av företagets exportpotential
 4. Marknadsval 
 5. Etableringsförberedelser
 6. Beslutsuderlag
 7. Utvecklingsplan för marknaden

Målgrupp 
Minimikrav är företag med marknadstestade produkter och tillgängliga resurser för internationell expansion. Vi anpassar processen efter ditt bolags behov och förutsättningar. 

Målet 
Att ge ditt företag en komplett plan på hur ni skall agera inför en exportsatsning för att eliminera  misstag, onödig risk, höga kostnader och skapa lönsamma affärer utanför Sverige. 

Processen
Vi arbetar med ditt företag i din organisation. Vi kommer att hålla ett antal olika möten med berörd personal för att ta fram relevant information som underlag till affärsplanen. Företagsledningen blir en aktiv del i processen och får samtidigt god insikt i hur en exportsatsning byggs upp. Processen tar ca 2-4 månader beroende på hur snabbt vi kan få fram relevant information från din organisation och marknaden.

VILL DU VETA MER OM AFFÄRSPLANEN?

Hör av dig så berättar vi

Exportrådgivning

Detta är en flexibel tjänst som du bör utnyttja så fort du känner tveksamheter inför en exportaffär. Vi bistår i praktiska och strategiska frågor som berör internationell handel samt försäljning. Vi hjälper till på olika nivåer i företaget och i alla delar av exportprocessen. 

 1. Strategiskt beslutsunderlag till bolagets styrelse
 2. Stöd och support av Vd och Ledningsgrupp
 3. Strategisk och praktisk hjälp till sälj, marknad & exportchef
 4. Coachning av säljare och säljpersonal

Målgrupp
Minimikrav är företag med marknadstestade produkter och tillgängliga resurser för internationell expansion. Vi anpassar möten och innehåll efter dina behov och förutsättningar.

Målet
Att ge ditt företag stöd att eliminera misstag, onödig risk, höga kostnader och skapa lönsamma affärer utanför Sverige.

Processen
Vi arbetar med ditt företag i din organisation. Vi är certifierade medlemmar i ICF och Styrelseakademin och tillämpar strikta sekretessavtal och god affärsetik.

VILL DU VETA MER OM EXPORTRÅDGIVNING?

Vi bjuder på första mötet

Coaching Meeting

Bild1

 

 

 

ps

Bild1

 

 

Internationellt projektsamarbete 

Har du ett intressant nystartade företag eller ett befintligt bolag med spännande projektidéer som innebär en internationell lansering? Vill du dela risken och minska kostnaderna för att komma vidare utanför Sverige? Är du intresserad av att dela med dig av ägandet i utbyte mot kunskap, arbete och kontakter? 

 1. Vi kan agera strategiska rådgivare
 2. Vi kan genomföra internationaliseringsprocessen 
 3. Vi kan arbeta som interimschefer 
 4. Vi kan aktivera våra nätverk för att facilitera affärer 
 5. Vi kan genomföra kompetenshöjande åtgärder

Målgrupp
Minimikrav är företag med marknadstestade produkter och tillgängliga resurser för internationell expansion. 

Målet
Att ge ditt företag stöd att eliminera misstag, onödig risk, höga kostnader och skapa lönsamma affärer utanför Sverige.

Processen
Vi arbetar med ditt företag i din organisation. Vi är certifierade medlemmar i ICF och Styrelseakademin och tillämpar strikta sekretessavtal och god affärsetik.

VILL DU VETA MER OM PROJEKTSAMARBETE?

Vi öppnar nya möjligheter

Här kommer du i kontakt med oss

Lämna gärna utförlig information så kan vi hjälpa dig snabbare, har du bråttom så räcker det med e-post. Har du frågor så ring 0709-262623

 • Jag är intresserad av

 • Vårt företag

 • Meddelande

 

Spamfilter

Du kan få halva kostnaden betald!

canstock2934105-salesHar du en omsättning på minst 3 miljoner
och mellan 2-49 anställda?

Vi hjälper dig med ansökan