VÅRA SPECIALISTER

Vi som är specialister hos exportchefatthyra.se arbetar dagligen med våra områden och lägger stor vikt vid att vara uppdaterade i juridiska och handelspolitiska frågor.  Vi följer noga den senaste utvecklingen inom  IT och internettjänster och är certifierade inom våra specialiteter.  Vi har en lång framgångsrik karriär bakom oss och vårt mål är att maximera nyttan till exportchefatthyra´s kunder. 

BJ 2015
Civ.ek  Björn Jacobsson
Manager Sourcing & Supply Chain,
Maila
Växel: 08-550 69 210

Björn är ansvarig för vår Sourcing & Supply Chain avdelning. Han har haft ett flertal ledande globala positioner på IKEA, drivit projekt för EU Kommissionen,  arbetat  i koncernledningen för Lantmännen och Ittala mm. Björn talar svenska, engelska, tyska, italienska, danska och har lång erfarenhet från Europa, Mellanöstern samt Asien. Han har arbetat inom följande branscher: Metallindustri, heminredning, trä, plast, stengods och förpackningsindustri, service tjänster, offentlig upphandling samt management rådgivning. 

Exempel på vad  Sourcing & Supply Chain kan hjälp till med: 

Att expandera inköp till nya länder.
Att höja kompetensen inom inköp.
Att mäta besparingar i din supply chain.
Att sänka inköpspriser.
Att utveckla dina leverantörer.
Att växa genom nya grepp inom inköp.
Att säkerställa  code of conduct.
Att förbättra avtalsstrukturen.
Att ge operativ support.
Att coacha inköpsorganisationen.


Civ.ek  Liliana Castro
Specialist Sourcing & Supply Chain,
Maila
Växel: 08-550 69 210

Liliana är specialist på import & exportteknik och arbetar för vår Sourcing & Supply Chain avdelning. Hon har en ekonomexamen i internationell handel och flerårig erfarenhet av rådgivning och praktiskt arbete inom logistik och transportlösningar. Liliana hjälper bl.a våra kunder med; transportplanering och leveransspårning, förhandling av transportavtal, Incoterms, klassificering av varor, tullförfarande,  användning av frihandelsavtal för optimering av import och export kostnader, importavgifter och skatter,  remburser och övriga betalningslösningar,  transportförsäkring, exportkoordinering mm.  Hon talar flytande svenska, spanska, engelska  och kan erbjuda en bred erfarenhet från Mexikanska marknaden.

Exempel på vad  Sourcing & Supply Chain kan hjälp till med: 

Att expandera inköp till nya länder.
Att höja kompetensen inom inköp.
Att mäta besparingar i din supply chain.
Att sänka inköpspriser.
Att utveckla dina leverantörer.
Att växa genom nya grepp inom inköp.
Att säkerställa  code of conduct.
Att förbättra avtalsstrukturen.
Att ge operativ support.
Att coacha inköpsorganisationen.

Martin Rosengren 3
Creative dir. Martin Rosengren
Reklamfilm Digitala Kanaler,
Maila
Växel: 08-550 69 210

Martin är ansvarig för produktion av reklamfilm och arbetar för vår avdelning Digitala Kanaler.  Han har i  tre decennier arbetet med reklam och TV-produktion. Hans största uppdragsgivare har mer än 30 000 anställda och den minsta är ett enmansföretag. Den äldsta startade sin verksamhet 1768, den yngsta startade 2014. Hans närmaste kund ligger bredvid vårt kontor, hans mest avlägsna hittar du på Savile Row i London.

Exempel på vad Digitala Kanaler kan hjälpa till med:

Att genomföra en digital utvärdering
Att bygga en holistisk digital strategi 
Att utföra lokala digitala kampanjer var som helst i världen
Att anpassa och välja lämpliga digitala verktyg 
Att genomföra en digital integration i företaget

MAGNUS HÄGGSTRÖM CBIT Exportchefatthyra
Google Specialist Magnus Häggström
Google kampanjer Digitala kanaler
Maila
Växel: 08-550 69 210

Magnus är ansvarig för vårt samarbete med Google och arbetar för vår avdelning Digitala Kanaler. Magnus har 10 års erfarenhet av Google AdWords för svenska och globala kunder med support från Google Partners i Köpenhamn. Magnus är utbildad för online annonskampanjer via Google Sök, Display, Video, Mobil, Analytics, samt Google Shopping med specialinriktning på nätbutiker. Magnus har bred erfarenhet och kan både internationella affärer och IT.

 

Exempel på vad Digitala Kanaler kan hjälpa till med:

Att genomföra en digital utvärdering
Att bygga en holistisk digital strategi
Att utföra lokala digitala kampanjer var som helst i världen
Att anpassa och välja lämpliga digitala verktyg
Att genomföra en digital integration i företaget

Göran sv
Kompetensutvecklare  Göran Larsson
Manager Int Säljutbildning
Maila
Växel: 08-550 69 210

Göran är ansvarig för vår avdelning Internationell säljutbildning och arbetar även med Säljoptimering och som Interimsexportchef. Han har sysslat med kompetensutveckling i 18 år och har haft ledande positioner på två av Sveriges mest välremummerade utbildningsföretag – IHM Business School och Mercuri International. Göran har under 10 år verkat i chefs befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning för såväl tjänsteföretag som producerande bolag, bl.a. Lidaris, Drester, TV-Shop mfl. Göran är diplomerad PCC-coach enligt ICF (International Coach Federation)och Marknadsekonom från IHM Business School.

Exempel på vad Internationell Säljträning kan hjälpa till med:

Att individanpassa företagsutbildningar som möter dina behov av;
Att skapa framgångsrika exportsäljare
Att sälja mer på mässor och kampanjer
Att skapa genvägar till nya marknader
Att säljträna dina distributörer
Att leda & strukturera exportförsäljning
Att skapa en internationell expansionsstrategi
Att få chefstöd och affärscoaching
Att skapa lönsamma förhandlingar
Att skapa slagkraftiga presentationer
Att skapa framgångsrika kundmöten


Jur kand,  Maria Eugenia
Affärsjurist för  IP strategi & Avtal
Maila
Växel: 08-550 69 210

Maria  Eugenia Quiroga  arbetar för vår juridiska avdelning  IP strategi & avtal och är affärsjurist med  fokus på internationell affärsrätt.  Hon har framgångsrikt bidragit till att utveckla ett flertal svenska verksamheter som Besedo, Rebtel, Albatross, Puls Analys, Gästrike återvinnare mfl. De senaste 10 åren har hon i huvudsak arbetat inom IT, telekom och miljöteknik. Maria har en internationell Jur kand och magisterexamen i EU-rätt (2004) från Stockholms Universitet. Hon är även på väg att avsluta sin M Sc i miljöteknik på KTH .

Juridiska kompetensområden: Internationell affärsrätt med specialisering på avtal och tvist.  Internationella betalningskrav, EU-finansiering och Implementering av CSR strategi.

 

Exempel på vad IP strategi & avtal kan hjälpa till med:

Avtal – Vi hjälper till med distributör, agent, franchise & partner avtal.
Tvist – Vi medlar och representerar parter i affärstvist.
Internationell inkasso – Vi hjälper till att kräva in obetalda fakturor.
IP strategi – Vi hjälper till med screening, handlingsplan, ansökan, tvist och optimering.