Vem är exportchefatthyra?

Exportchefatthyra.se är uppbyggt kring en partnerstruktur som skapar ett dynamiskt kunskapskluster vilket ger dig som kund kostnadseffektiva lösningar. Exportchefatthyra ägs av Olle Hasslof som senast kommer från Exportrådet/Business Sweden. 

Vi genomför konsultuppdrag, hyr ut och rekryterar exportchefer, internationella sälj och marknadschefer samt specialister.

Våra svenska partners har under tre decennier skapat lönsamhet för sina uppdragsgivare. Vi arbetar operativt och som konsulter på en internationell marknad. Tillsammans med våra globala partners på 53 marknader i världen,  genererar tillväxt både på din hemmamarknad och på marknader utanför Sverige. Vi har bred kompetens, goda ingångar och globala kontaktnät vilket hjälper oss att maximera ditt resultat.

Vår affärsidé

Exportchefatthyra.se hjälper etablerade och nya exportföretag att utveckla sina affärer internationellt. Våra kunder har behov av kunskap, kontakter, monetära samt personella resurser för att starta eller öka sin export.

Exportchefatthyra.se tillför stort mervärde till låga kostnader, genom kundanpassade aktiva åtgärder i våra klienters organisation, närvaro på marknaden och bearbetning under hela projekttiden tills önskat resultat uppnås.

Exportchefatthyra.se stärker våra kunders internationella konkurrenskraft genom kompetenstillförsel och modern IT anpassad affärsutveckling,  driven av vårt team av mycket erfarna exportchefer och specialister.

Vår vision

Att komplettera utbudet av exporttjänster från exportfrämjande organisationer,  genom vårt sätt att arbeta “hands on” och ständigt fylla ett icke tillgodosett behov i marknaden.

Att dela vår erfarenhet och kunskap med alla de företag som ännu inte tagit steget ut eller som behöver hjälp att förbättra sina affärer utanför Sverige.