ÖKAD EXPORTFÖRSÄLJNING = ÖKAD LÖNSAMHET?

Vi har alla en tendens att vara nöjda så länge försäljningen ökar men det är då vi skall ställa oss följande frågor:

  1. Vi vet var vi säljer mest och minst, men vet vi var vi tjänar mest och minst per såld enhet/ tjänst?
  2. Vet vi hur stor vår försäljningsökning är i förhållande till den lokala marknadens konjunkturförändring?
  3. Vet vi hur vi ligger till i förhållande till konkurrenternas ökning på den aktuella marknaden?
  4. Vet vi hur många av våra kunder som helt enkelt inte är lönsamma alls när vi räknar in samtliga kostnader för att driva affären?
  5. Säljer vi rätt produkt till rätt marknad ?

För att öka lönsamheten gäller det att sälja smart och mer volym i kombination. För att klara detta måste vi veta var vi skall lägga våra resurser och prioritera rätt. Det finns ett antal möjligheter att använda företagets interna uppgifter och extern marknadsinformation. Genom att  kombinera dessa på rätt sätt kan vi optimera resultatet och använda våra begränsade resurser så effektivt som möjligt. Det är klokt att ta extern hjälp för att ta fram informationen och implementera förändringar som ökar lönsamheten och effektiviserar försäljningsarbetet.

Duktiga säljare skapar bra försäljning, smart ledning skapar god  lönsamhet!

Posted by: Olle Hasslöf Managing Partner Exportchefatthyra

KONTAKTA OSS GÄRNA

Kommentarer? Vill du veta mer?KONTAKT