HUR VÄL PLANERAR DU DIN UTLANDSSATSNING?

Alla vet vi hur mycket planering, tankar, arbeta och pengar det ligger bakom ett nytt husbygge. Du skulle troligen inte få för dig att låta bygga ett hus utan att ha finansieringen klar, byggnadslov, kompetent personal, klara ritningar, kvalitetssäkring och en färdig offert på vad ditt nya hus kommer att kosta.

Förvånansvärt nog visar det sig att många företag inte planerar sin utlandsexpansion tillnärmelsevis så noggrant. Oftast handlar det om en investering och arbetsinsats som vida överskrida de resurser som måste läggas ned för att bygga ditt nya hus.

Är DITT företag rustat för att klara en utlandssatsning?

 1. Har ni IP skydd som täcker den nya marknaden?
 2. Har ni koll på att era produkter är godkända och har rätt standard?
 3. Har ni koll på de lokala konkurrenterna?
 4. Kan delar av produkten köpas lokalt och hur påverkar det prisbilden?
 5. Räcker marginalerna för att sälja i tre led?
 6. Har ni språkkunskaper och supportstruktur för att klara en långsiktigt utlandsaffär?
 7. Känner ni till den lokala marknaden och konsumenternas/ kundernas beteende?
 8. Hur säkrar ni en utlandsbetalning?
 9. Vad händer om ni får en ny stororder, klarar leverantörerna detta?
 10. Har ni finansiering för att kunna hålla ut?
 11. Har ni en plan för hur ni skall gå tillväga?
 12. Vet ni hur mycket pengar det kommer att kosta?
 13. Vet ni hur långt tid det kommer att ta innan ni tjänar pengar och är lönsamma?

Kostnaden för att skicka en säljare på en mässa eller följa upp nya kontakter är initialt inte särskilt stor. Detta kan tom skapa en del affärer om saker faller på plats. Dock bör en utlandsetablering inte utvärderas på kort sikt utan på lång sikt.  

Analysera intäkterna och alla de insatser och investeringar som lagts ner sedan affären startade. Jämför sedan detta med lönsamheten på din hemmamarknad, först då vet du om dina utlandsaffärer verkligen varit lönsamma. I samma utvärdering bör du även fundera över alternativkostnaden. Dvs om samma resurser hade lagts ned på ett annat projekt i bolaget, vad hade detta gett? 

En seriös utlandssatsning kväver planering, tid,  pengar, kunskap och kontakter. Alltså se till att bygga “exporthuset” från “godkända ritningar”, skaffa “byggnadslov”, använd kunnig personal, ha finansieringen på plats och kostnaderna klara. Gör du detta är sannolikheten stor att du kommer få ett fantastiskt exportföretag!

Gör hemläxan innan!

Posted by:  Olle Hasslöf Managing Partner Exportchefatthyra

KONTAKTA OSS GÄRNA

Kommentarer? Vill du veta mer?KONTAKT