“HAR DU INKÖP MED PÅ EXPORTTÅGET?”

Planering är grunden för en lyckad satsning. Detta gäller inte minst för de delar av företaget som tar lång tid att ställa om. Supply Chain har flera led som skall hinna anpassas och dimensioneras. Det är viktigt att tänka rätt inför en större marknadssatsning, exportexpansion eller exempelvis säljkampanj mot ett nytt segment

  1. Hur väl förberedd är ditt företags supply chain på förändringar?
  2. Arbetar inköpsavdelningen i huvudsak med avrop och gör beställningar efterhand som behoven uppstår?
  3.  För dina inköpare ingående dialoger och regelbundna förhandlingar med leverantörerna?

En större förändring kräver att alla delar i ditt företag är väl förberedda. Det gäller framförallt dina leverantörer. Fördelen med god planering är att dina leverantörer kan bli en integrerad del av satsningen. De måste kanske investera för att klara de nya kraven. Görs det rätt kan det ge skalfördelar med exempelvis sänkta priser som reslutat. Det kan även innebära teknologisk utveckling av produkterna, anpassningar till en ny marknad, anpassningar som även kan ge fördelar på etablerade marknader.

Dessa processer har lång ledtid. Det handlar om en integrering bakåt i supply chain som skall ske i ett tidigt stadium av en större satsning. Görs de för sent, kan resultatet istället bli stressade ledtider, försenade leveranser, högre inköpspriser, sämre kvalité och dåliga relationer, etc.

Viktigt är därför att din inköpsavdelning kommer in i projektet redan från början. Resurser måste dimensioneras så att tiden och kapaciteten räcker för ingående leverantörsdialoger. Inköp skall även vara en del av företagets projektgrupp för hela satsningen.

Tyvärr glöms mycket av detta bort med resultatet att den genomförda satsningen inte blev vad företaget tänkt sig. Marginalerna minskar, fel produktleverans, fel kvalité eller värre än så,  leveranserna uteblir permanent eller under en längre tid.

Glöm inte inköp! De skall inte stå kvar på perrongen utan det gäller att involvera, engagera och dimensionera din inköpsavdelning redan som en första del av en större satsning!

Posted by:  Björn Jacobsson Supply Chain Manager Exportchefatthyra.se.

 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Kommentarer? Vill veta mer?KONTAKT