• PARTNERSIDOR 

 1. 1

 

 

Exportchefatthyra.se är en samarbetsplattform för internationell affärsutveckling som verkar under ett varumärke.

Exportchefatthyra hjälper etablerade och nya exportföretag att utveckla sina affärer internationellt, genom aktivt förbättringsarbete i våra klienters organisation. Vi analyserar,  bygger strategier, sätter mål, genomför, lär ut och verkar operativt under hela projekttiden tills uppsatta mål är nådda. 

Vi arbetar i klientens organisation som export, sälj & marknads interimschefer
Vi genomför konsultuppdrag genom våra specialtjänster som består av: 

 1. Digitala kanaler
 2. Säljoptimering
 3. Internationell affärsutveckling
 4. Internationell säljträning
 5. IP-strategi & avtal
 6. Nya marknader
 7. Leverantör & Inköps optimering

Exportchefatthyra är en del av InterXpandia som ägs av Olle Hasslöf. Inom Exportchefatthyra kan du sälja in och ta uppdrag, dela med dig och ta del av kunskap, dela kontakter och erfarenheter som kompletterar din egen profil. Exportchefatthyra har inga anställda utan konceptet bygger på att alla partners är självständiga företagare som fakturerar sin tid till Exportchefatthyra. All marknadsföring och fakturering mot kunder görs genom InterXpandia via Exportchefatthyra.

Hur arbetar jag som partner till Exportchefatthyra?

Exportchefatthyra sätter inga gränser för hur du vill arbeta inom organisationen så länge du levererar ett högkvalitativt resultat till våra klienter. Beroende på din kunskap, erfarenhet och engagemang kan du tex arbeta inom två av våra specialistavdelningar med projekt och därutöver vara aktuell för interimsuppdrag ett par dagar i veckan. Eller kanske du föredrar att ligga stand by och ta uppdrag som passar din agenda i din egen verksamhet. Nedan finner du en presentation på de olika roller du kan ha som partner hos Exportchefatthyra.

 1. Interimsanställd

Detta innebär att du är uthyrd till våra kunder under en längre eller kortare tid för att genomföra projekt, nå överenskomna verksamhetsmål eller täcka upp en vakant position tills en rekrytering genomförts.

Vårt arbetssätt är en kombination av ett bemanningsföretag och konsultbolag. Detta skapar mervärde både för kunden och för dig som uthyrningskandidat. Vi erbjuder hela vår specialistplattform och nätverk till kunden, vilket ökar dina möjligheter att så effektivt som möjligt genomföra projekt och uppnå verksamhetsmål hos klienten. Specialistplattformen genererar dessutom extra intäkter till dig när du säljer våra tjänster till klienten.

Våra interimsanställningar bygger på att du fakturerar Exportchefatthyra för din tid och vi fakturerar kunden. Alla partner skriver på ett avtal som reglerar vårt samarbete.

 1. Specialist/Konsult/Rådgivare

Detta innebär att du arbetar med projekt hos våra kunder inom ditt expertområde. När du får uppdrag genom exportchefatthyra.se regleras arvodet av det avtal du har med Exportchefatthyra.  Du fakturerar Exportchefatthyra för din tid och vi fakturerar kunden. Alla partners skriver på ett avtal som reglerar vårt samarbete.

 1. Säljare/Leadsgenerator

Detta innebär att du säljer Exportchefatthyras samtliga tjänster. Alla partners kan sälja uppdrag men du kan välja att uteslutande sälja in uppdrag utan att själv delta i genomförandet. Våra säljuppdrag bygger på att Exportchefatthyra.se betalar ut en ersättning till den som landat uppdraget. Alla säljare skriver på ett avtal som reglerar vårt samarbete.

Hur skaffar Exportchefatthyra nya kunder?

Alla partners till Exportchefatthyra kan sälja konceptet till potentiella klienter genom egna kontakter eller nätverkets kontakter. Exportchefatthyra har ett kundregister på över 20 000 exportföretag i Sverige och bearbetar marknaden via digitala kanaler, telefon och säljbesök. 

Exportchefatthyra anordnar olika aktiviteter som du kan delta i. Under dessa evenemang finns det utmärkta tillfällen att träffa potentiella klienter. Detta kan exempelvis vara seminarier, utbildningar, mässor, möten och nätverksmingel.

Exportchefatthyra utvecklar samarbete med olika handelsfrämjande organisationer som skapar exponering och genererar klienter.

Våra nätverk och förtroendet för oss som leverantörer är vår viktigaste tillgång för att nå marknaden. Nöjda kunder och bra resultat skapar goodwill som i sin tur genererar nya uppdrag automatiskt.

Hur går det till att få uppdrag genom Exportchefatthyra?

Du har chans att få uppdrag genom Exportchefatthyra när du blivit partner. För varje genomfört uppdrag betalar Exportchefatthyra ett arvode till dig.  Arvodet är beroende av av ditt avtal med exportchefatthyra och ett internt anbudsförfarande där alla kvalificerade partners är med och bjuder. Vi respekterar dock våra kunder som alltid har sista ordet vid val av kandidat. Vissa klienter söker kandidater att anställa, vilket kan vara aktuellt för de partner som vill ta denna möjlighet. 

Hur blir jag partner och vad innebär detta? 

Att bli partner sker i olika steg

 1. Nivå 1

Vi gör en muntlig överenskommelse att representera varandra på marknaden. Vi publicerar din profil på Exportchefatthyra.se. När konkreta affärer eller gemensamma aktiviteter blir aktuella skriver vi ett samarbetsavtal.

 1. Nivå 2 

Vi skriver på ett samarbetsavtal med bla villkor för att sälja in uppdrag och ta uppdrag hos Exportchefatthyra. Vi bygger en omfattande profil till dig på Exportchefatthyra.se,  du får egen mail adress och visitkort till självkostnadspris.

 1. Nivå 3 

Du deltar aktivt i utvecklingen av Exportchefatthyra och har full access till vår virtuella plattform.

Exportchefatthyra har en virtuell plattform och möteslokaler mitt i centrala Malmö. Individuella kontorsplatser finns att hyra i samma lokaler för den som önskar. För dig som arbetar i andra delar av Sverige har du möjlighet att delta i våra gemensamma möten 2-4 gånger per år där vi delar erfarenheter och genomför internutbildning.

Du kan får tillgång till Exportchefatthyras Dropbox där vi gemensamt skapar vårt kunskapsbibliotek i form av best practice case, olika analysverktyg mm.

Du har möjlighet att bli medlem i exportchefatthyra Office 365 nätverk som är kopplad till Linked in. Offie 365 är en utmärkt samarbetsplattform med ett flertal olika verktyg för samverkan, du kan bla hålla virtuella möten, använda våra kalendrar, bearbeta kunderna i vår gemensam kunddatabas, ta del av färdiga mallar mm.. Vi har full teknisk support 7-22 vardagar och 11-15 helger, genom Loopia.se, som kan hjälpa dig att komma igång och få svar på tekniska frågor under resans gång.