Marknadstest 

Innehåll

  1. Screening av juridiska hinder, teknisk certifiering eller andra regler som skulle kunna försvåra eller stoppa försäljningen av produkten / tjänsten på den lokala marknaden.
  2. En uppskattning av din målgrupps potentiella köpkapacitet och konsumtionsvanor, byggt på ett begränsat antal intervjuer och tillgänglig officiell statistik.
  3. En lista över de fem största konkurrenterna på marknaden och deras ungefärliga marknadsandelar, plus en kort analys av deras konkurrerande produktportfölj och distributionskanaler.
  4. Rekommendation av lämpliga mässor, branschorganisationer och marknadsplatser på den lokala marknaden.